Giao việc hay phân công công việc

Khái niệm giao việc hay phân công công việc:

Phân công công việc hay giao việc là Giao cho ai đó trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện công việc nào đó.

Song song với phân công công việc, người quản lý cần cung cấp những phương tiện, nguồn lực cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người được phân công hoàn thành công việc.

Phân công công việc giúp người được phân công được:

 • Cơ hội phát triển chuyên môn, Cơ hội phát triển các kỹ năng: xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, thuông lượng và thuyết phục, quản lý thời gian, giao tiếp, ra quyết định, …
 • Tạo cho họ sự hài lòng về bản thân khi hoàn thành công việc
 • Nâng cao giá trị của họ với doanh nghiệp
 • Cơ hội thử thách và chinh phục
 • Tính tham gia cao hơn, dẫn đến sự tinh thần làm việc ngày càng tốt hơn

Phân công công việc giúp người phân công:

 • Điều hòa được công việc của phòng ban
 • Có thêm nhiều thời gian hơn cho việc quản lý và kiểm soát công việc
 • Củng cố được quyền hạn và trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, đánh giá
 • Giảm áp lực công việc của bạn và bộ phận
 • Chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa
 • Tăng ảnh hưởng và uy tín đối với nhân viên
 • Minh chứng được năng lực điều hành với doanh nghiệp

Ý nghĩa của phân công với tập thể:

 • Tăng năng suất lao động
 • Tiết kiệm chi phí
 • Thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm
 • Đào tạo một tập thể có năng lực phù hợp với công việc.

Nguyên tắc giao việc:

 • Đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng thời điểm.
 • Rõ ràng, công khai, minh bạch
 • Công bằng, hợp lý
 • Có công tác giám sát
 • Yêu cầu báo báo phản hồi kết quả

Nhà quản trị thường dựa vào: mô tả công việc, so sánh với bảng đánh giá năng lực (hoặc đánh giá thành tích). Một số công ty có sơ đồ năng lực cho từng vị trí, thì nhà quản trị sẽ dựa vào năng lực của người được phân công với yêu cầu năng lực của vị trí phân công.

Phân công công việc có thể là phân công tại vị trí công việc hiện tại, hoặc thuyên chuyển, thăng chức hoặc kể cả giáng chức.

Những ngộ nhận về Giao việc:

 • Giao việc không có nghĩa là “đẩy công việc” cho ai đó.
 • Giao việc không phải là trù dập
 • Giao việc không có nghĩa là người quản lý hết nhiệm vụ
 • Cùng với giao việc phải giao quyền