KỸ NĂNG ĐÀO TẠO – TẠI SAO PHẢI ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

NHƯ ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở ĐỊNH NGHĨA VỀ LÃNH ĐẠO, LÃNH ĐẠO LÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU THÔNG QUA NGƯỜI KHÁC. VỚI VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, BẠN SẼ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÂN VIÊN VÀ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ CỦA HỌ.

Nếu người lãnh đạo tự mình làm tất cả mọi việc thì chắc chắn sẽ không đạt được kết quả tốt nhất, vì bạn không có đủ thời gian và sức khỏe để làm tất cả. Bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu của tổ chức thông qua đội ngũ. Do đó thực tế mà nói thì nhà lãnh đạo cần nhân viên hơn là nhân viên cần người lãnh đạo. 
Hơn nữa, thực tế hiện nay, người quản lý được trả lương không những cho những gì anh ta làm mà còn cho những gì nhân viên của anh ta làm. Nhân viên giúp người người lãnh đạo đạt được mục tiêu thông qua nỗ lực làm việc của họ, và người lãnh đạo được trả lương vì điều đó. Do đó hiệu quả làm việc của nhân viên thể hiện kỹ năng lãnh đạo của nhà lãnh đạo. Có thể nói rằng người lãnh đạo sẽ càng thành công, khi đội nhóm của anh ta có hiệu quả làm việc cao.
Do đó kỹ năng huấn luyện nhân viên là rất quan trọng đối với người lãnh đạo. Người lãnh đạo cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của động viên nhân viên và phát triển kỹ năng của họ. Có hai hình thức để đào tạo và phát triển nhân viên. Người lãnh đạo có thể tổ chức đào tạo ngay trong công việc, sử dụng các dụng cụ, nguồn lực có sẵn trong môi trường làm việc. HÌnh thức này gọi là “On The Job Training” (đào tạo trong công việc). Người lãnh đạo có thể dùng nhiều cách thức khác nhau. Ba cách thường được sử dụng nhiều nhất trong môi trường công việc đó là: Coaching, mentoring và counselling. Nếu do yêu cầu công việc đòi hỏi nhân viên phải có những kiến thức, kỹ năng mà trong môi trường công việc không thể huấn luyện được, thì người lãnh đạo có thể tổ chức, hoặc đề cử nhân viên tham gia vào các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn bên ngoài công việc. Hình thức này được gọi là “Of the Job Training” (đào tạo ngoài công việc).
Nhà lãnh đạo có kỹ năng huấn luyện sẽ giúp nhân viên vượt qua được những giới hạn của bản thân họ, phát triển những tài năng đặc biệt trong mỗi nhân viên, nâng cao hiệu quả làm việc và xây dựng đội nhóm có tinh thần làm việc hiệu quả, tập trung vào kết quả. Kỹ năng huấn luyện sẽ mang lại cho người lãnh đạo rất nhiều lợi ích:
– Nâng cao hiệu quả làm việc
– Nâng cao chất lượng công việc. 
– Giảm căng thẳng trong công việc.
– Nâng cao năng lực, phát triển nhân viên. 
– Tăng cường sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong đội nhóm, nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm. 
Có nhiều cách để huấn luyện nhân viên. Tùy trường hợp người lãnh đạo có thể dùng Coaching, Mentoring hoặc Counselling. Với Coaching, người lãnh đạo sẽ đặt ra những câu hỏi để ảnh hưởng, khuyến khích và động viên nhân viên vượt qua giới hạn bản thân, đạt thành tích cao hơn. Với Mentoring, người lãnh đạo phát triển nhân viên bằng cách hướng dẫn, kèm cặp, đưa ra lời khuyên. Còn với Conselling, người lãnh đạo giúp nhân viên loại bỏ những vấn đề, rào cản để hoàn thành tốt công việc bằng cách tư vấn, phân tích, làm rõ vấn đề, cho phản hồi hiệu quả.
Nói chung, Coaching, Mentoring, và Counselling là những phương pháp huấn luyện rất quan trọng giúp người lãnh đạo phát triển nhân viên hiệu quả. Khi nhân viên được phát triển hiệu quả, nhà lãnh đạo, đội nhóm và cả những cá nhân sẽ đạt những kết quả vượt qua mong đợi.