KPIs – Thước đo đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

KPIs – Thước đo đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
5 (100%) 1 vote

Muốn đánh giá công việc của nhân viên có đạt hiệu quả hay không, nhà quản lý cần phải dựa trên kết quả thực hiện công việc của mỗi phòng ban, cá nhân trong doanh nghiệp qua hệ thống đo lường hiệu suất KPIs.

Nghiên cứu về Quản trị hiệu suất cho thấy

84%  “Công ty không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực.”Theo Saratoga Institute
67% “Nhân viên hiệu suất cao không gắn bó với công ty thiếu hệ thống đánh giá tốt.”Theo Harvard Business Review

Do vậy Đánh giá có vai trò quan trọng cho Nâng cao hiệu suất

Được áp dụng ở Mỹ từ những năm 1980, đến nay KPI được các nhà quản trị doanh nghiệp áp dụng rộng rãi trên thế giới, nó đang trở thành công cụ quan trọng của bất kỳ một tổ chức/doanh nghiệp nào, bởi nó bao gồm hệ thống các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu suất nhân viên thông qua các số liệu, chỉ tiêu định lượng. Chỉ số này sẽ giúp ban lãnh đạo nắm bắt hoạt động kinh doanh đang diễn ra tại doanh nghiệp, hiệu suất làm việc của từng bộ phận, nhân viên. Giống như OKR, KPI là một trong các công cụ được sử dụng để triển khai quản lý theo mục tiêu MBO cho tổ chức.

KPIs – thước đo đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên - iHCM

Đánh giá thực hiện công việc theo KPI đem lại hiệu quả to lớn trong việc nâng cao hiệu suất làm việc của từng nhóm, từng cá nhân:

– Đối với nhân viên: Thông qua bản đánh giá kết quả thực hiện công việc, họ sẽ nắm bắt được mức độ hoàn thành công việc so với mục tiêu đề ra; Phát hiện ra khiếm khuyết và cải thiện trong quá trình đánh giá thực hiện công việc; Việc trả lương dựa trên trên kết quả (Pay for Performance) đánh giá KPI góp phần khuyến khích và tạo động lực làm việc cho nhân viên.
– Đối với quản lý: Quy trình đánh giá công việc sẽ giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu suất làm việc của nhân viên, từ đó có chế độ lương thưởng phù hợp.

Các chỉ số KPI được  định lượng, đo lường chính xác bằng những con số, có tần suất, sẽ góp phần nâng cao quy trình đánh giá công việc, kết quả công việc của nhân viên sẽ được  đánh giá trực quan và minh bạch hơn.

Hơn nữa, khi xây dựng hệ thống KPI, các nhà quản lý đặc biệt chú ý, đảm bảo mục tiêu, công việc của mỗi nhân viên, phòng ban tuân theo nguyên tắc SMART, bao gồm:

– S – Specific: Mục tiêu cụ thể
– M – Measurable: Mục tiêu đo lường được
– A – Achiveable: Mục tiêu có thể đạt được
– R – Realistics: Mục tiêu thực tế
– T – Timebound: Mục tiêu có thời hạn cụ thể

Thực vậy, việc đánh giá nhân viên cần một hệ thống quy chuẩn rõ ràng từng mục tiêu cụ thể. Nếu đảm bảo được các tiêu chi này khi đặt mục tiêu, việc thực thi của nhân viên sẽ đạt hiệu suất cao hơn.