5 Phương pháp quản lý nhân sự của Nhật Bản

1/ Công việc làm trọn đời

“Công việc làm trọn đời” là phương pháp được sử dụng nhiều nhất ở Nhật nhằm mục đích nâng cao năng suất, xuất khẩu lao động Nhật Bản tạo ra hiệu quả cao trong công việc. Nhiều lao động tại Nhật nhất là những người có tay nghề chỉ thích làm một công việc suốt đời. Những người này ít khi muốn chuyển công ty làm việc.

Bên cạnh đó có nhiều người làm việc không trọn ngày, xảy ra khi hoạt động kinh doanh của công ty sa sút, hay trong thời gian công ty ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến để tiết kiệm lao động, công ty sẽ giữ lại những nhân viên làm việc suốt đời sa thải công nhân tạm thời.

2/Sự tham gia của nhân viên trong quá trình đưa ra quyết định

Các nhân viên được phép tham gia vào hoạt động quản trị của công ty, đây là quá trình hợp tác giữa người lao động và các thành viên quản trị nhằm đưa ra được chính sách kinh doanh, các quyết định hợp lí với tình hình lao động thực tế.

3/ Nhóm kiểm tra chất lượng

Để nâng cao được năng suất làm việc của công nhân viên, các công ty của Nhật thử nghiệm nhiều phương pháp đề nghị nhân viên – người làm việc trực tiếp đưa ra sáng kiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhóm kiểm tra chất lượng làm hoạt động đó, nhóm này gồm nhiều nhóm công nhân cẩm nang nhỏ thước xuyên gặp nhau để phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề này

4/Làm việc theo nhóm

Làm việc theo nhóm nhằm thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ của các thành viên trong nhóm cùng nhau làm một nhiệm vụ.

5/ Huấn luyện, đào tạo nhiều các nhà quản lý tại các chi nhánh ngoài nước

Doanh nghiệp Nhật cho rặng có sự khác biệt tương đối giữa những nhà quản trị quốc tế và trong nước, vì vậy phải tìm cách làm cho hoạt động tại nước nhà có thể phù hợp hơn với địa phương nước ngoài có mối quan hệ tốt với chính phủ nước đó.

Nhiệm vụ của những nhà quản trị các chi nhánh tại nước ngoài thường được đơn hàng mở rộng hơn so với những nhà quản trị trong nước, vì họ cũng gặp phải những khó khăn trong việc giữ liên lạc với cơ quan dầu não của công ty. Nên người Nhật thường bổ nhiệm nhà quản trị là người địa phương, những người này sẽ giúp họ thông hiểu điều kiện của địa phương hơn.