KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
(ENTERPRISE LEADERSHIP) 
Giới thiệu chương trình

 

Với mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp lãnh đạo là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải chức vụ hay một cái ghế. Song triết lý đơn giản đó không phải nhà lãnh đạo nào cũng hiểu thấu đáo. Thay đổi phương thức lãnh đạo trong một thế giới hội nhập để xây dựng một doanh nghiệp trường tồn hay giữ cách thức lãnh đạo truyền thống để tổ chức của mình bị bật bãi là câu hỏi lớn của một chủ doanh nghiệp.
Tình hình cạnh tranh cũng thay đổi trên tất cả các phương diện từ cấp độ cá nhân đến quốc gia, từ diện nhỏ đến diện rộng. Xu thế toàn cầu hóa và nhu cầu con người cũng thay đổi nhanh chóng bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức phải thích ứng để tồn tại và phát triển.
Một yếu tố đặc biệt quan trọng nữa khiến các nhà lãnh đạo phải cập nhật và thay đổi để phù hợp với tình hình mới, đó là vai trò và nhu cầu của con người thay đổi.
Khoá học
"Kỹ Năng Lãnh Đạo Doanh Nghiệp" tại viện Masterskills giúp các học viên có thể thay đổi nhận thức về cách lãnh đạo, nâng cao khả năng xây dựng chiến lược cho tổ chức, khả năng điều hành, quản trị và động viên khích lệ, trao quyền nhân viên góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

  Mục tiêu đào tạo

i.  Biết cách tổ chức bộ máy quản trị và giám sát doanh nghiệp
ii. Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp
iii. Biết cách hoạch định cơ cấu nhân sự và trao quyền quản lý
iv. Xác định những rào cản trong quản lý sự thay đổi của tổ chức
vi. Tổ chức và điều hành các cuộc họp giải quyết vấn đề và ra quyết định quan trọng

 

  Đối tượng học viên

i. Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO.
ii. Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận... trong doanh nghiệp.
iii. Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp.
iv. Những người có mong muốn trở thành Giám đốc Điều hành trong tương lai.

 

  Nội dung chương trình

Phần 1. Lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp hiệu quả
- 4 Vai trò lãnh đạo doanh nghiệp
- Nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp

- Các phương pháp lãnh đạo hiện đại
- Mô hình lãnh đạo 360 độ.
- 5 Nấc thang lãnh đạo tổ chức
- Các phương pháp động viên khích lệ nhân viên

Phần 2. Yếu tố trao quyền chuyên nghiệp
- Sơ đồ kiến trúc vận hành tổ chức
- Ma trận kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm
- Hệ thống kiểm sát và báo cáo trong tổ chức

- Nguyên nhân trao quyền chưa hiệu quả
- Các bước trao quyền thành công

Phần 3. Điều hành hội họp hiệu quả
- Các chiến thuật họp trong doanh nghiệp
- Các phương pháp điều hành cuộc họp
- Cuộc họp ra quyết định và giải quyết vấn đề

- Phương pháp điều hành đồng đội cùng sáng tạo (Brainstorming)
     • Khởi tạo ý tưởng
     • Sơ đồ tư duy
     • Tư duy tổng thể

Phần 4. Quản trị thay đổi tổ chức
- Thay đổi tổ chức bắt đầu từ đâu

- 4P Trong quản trị thay đổi

- Kiểm soát phản ứng của nội bộ
- Chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi
- Chiến thuật để quản lý và xoa dịu khi có sự thay đổi


Phần 5. Lãnh đạo và quản trị tri thức doanh nghiệp
- Các mô hình quản trị tri thức tổ chức hiệu quả
- Quy trình chuẩn hóa về tổ chức thông tin
- Các hệ thống và chiến lược số hóa dự liệu

- Lãnh đạo và quản trị tri thức (Knowledge Management)

 

Phần Kết. Kế hoạch hành động
- Hướng dẫn các bước áp dụng bài học vào thực tế
- Kế hoạch hành động

 

(Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

 

  Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

  Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 


  Bài tập tình huống và tự đánh giá

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như:

- Bài tập tình huống (Case studies)
- Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)
- Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)
- Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check-lists)


  Kế hoạch hành động cá nhân (Sau khóa học)

  - Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khóa học mà cá nhân thu hoạch được
  - Vạch ra các mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể sau khóa học
  - Xác định các chủ đề cho sự phát triển cá nhân và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai.

 

 

  Thông tin khai giảng

 

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0903 966 729

 

Thời gian học: 3 ngày/ 6 buổi.
Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.
Học phí: (Liên hệ để có thông tin báo giá mới nhất tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp).
Các chi phí khác (nếu có): Tùy theo địa điểm khu vực tổ chức lớp học, mà các khoản chi phí khác sẽ được tính thêm bao gồm: Chi phí đi lại, ở KS của giảng viên.
Địa điểm
: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng nhận


Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân


 

  Mua tài liệu công cụ quản lý

  Download tài liệu đào tạo

  Các khóa đào tạo

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc