Soft Skills Training

 

Huấn luyện
Quản lý Điều hành

Giám đốc
Điều hành - CEO

Giám đốc
Tài chính - CFO

Giám đốc
Kinh doanh - CCO

 

Giám đốc
CNTT - CIO

Giám đốc
Marketing - CMO

Giám đốc
Nhân sự - CPO

 

Giám đốc
Sản xuất - PPD

Quản lý
Cấp trung - MMM

Nhân sự
cho lãnh đạo

Kế toán
cho lãnh đạo

Tài chính
cho lãnh đạo

Thuế
cho lãnh đạo

 
 

Phát triển
Kỹ năng Lãnh đạo

Lãnh đạo
bản thân

Lãnh đạo
đồng cấp

Lãnh đạo
nhóm

 

Lãnh đạo
doanh nghiệp

   
 
 

Tư vấn
Doanh nghiệp

Tư vấn
Nguồn lực

Tư vấn
Tái cấu trúc

Tư vấn
Chiến lược

Tư vấn
Thương hiệu

 
 

Huấn luyện
Kỹ năng mềm

Đàm phán
Thương lượng

Đánh giá hiệu
quả công việc

Kỹ năng huấn
luyện nhân viên

 

Kỹ năng dịch
vụ khách hàng

Kỹ năng
gọi điện thoại

Kỹ năng điều
hành hội họp

 

Kỹ năng tạo
động lực làm việc

Kỹ năng giải
quyết vấn đề

Trao quyền và
tạo ảnh hưởng

 

Kỹ năng giao tiếp
và ứng xử

Giao việc và
tổ chức công việc

Kỹ năng
làm việc nhóm

 

Lắng nghe và
đặt câu hỏi

lãnh đạo
theo tình huống

Kỹ năng lãnh
đạo và quản trị

 

Kỹ năng
lập kế hoạch

Lập kế hoạch
kinh doanh

Kỹ năng
phỏng vấn tìm việc

 

Kỹ năng
quản lý hồ sơ

Kỹ năng
quản lý Stress

Kỹ năng quản lý
sự thay đổi

 

Quản lý
theo mục tiêu

Quản lý
theo quy trình

Kỹ năng
quản lý thời gian

 

Kỹ năng
quản lý xung đột

Kỹ năng
thuyết phục

Kỹ năng
thuyết trình

 

Kỹ năng tuyển
dụng nguồn lực

Kỹ năng
viết báo cáo

hệ thống
kiểm soát nội bộ

 

Kỹ năng
xây dựng 5S

Kỹ năng
quản trị thông tin

Kỹ năng
giảng dạy hiện đại

 

Xây dựng
hình ảnh cá nhân

Xây dựng
văn hóa công ty

 
 
 

Học tập
tham quan nước ngoài

Học tập
tham quan Singapore

Học tập
tham quan USA

Học tập
tham quan Australia

 

Học tập
tham quan China

Học tập
tham quan France

 
 
 


Mua
Tài liệu đào tạo


DVD-Kỹ năng
bán hàng


DVD-Kỹ năng
mềm


DVD-Kỹ năng
lãnh đạo


DVD-Kỹ năng
bán hàng

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc