KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU
(KPI)

 

 

 

Giới thiệu chương trình

 

Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp được làm nên từ rất nhiều yếu tố khác nhau, và một trong những yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất là khả năng “Lập kế hoạch và Quản lý theo mục tiêu - KPI” cho Doanh nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể.

Tuy nhiên, trên thực tế, làm được điều này không hề dễ dàng, vì đây không đơn giản là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó mà còn bao gồm cả việc ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài… Để giúp Doanh nghiệp tháo gỡ những khúc mắc, và có những kỹ năng cơ bản nhất để xác lập những kế hoạch, mục tiêu đi đến thành công.

 

Mục tiêu đào tạo

 

- Lập kế hoạch hành động và tổ chức công việc cho từng cá nhân, bộ phận và tập thể... hiệu quả.
- Xác định các cách thức khắc phục các yếu tố gây lãng phí thời gian trong công việc.
- Biết cách lập kế hoạch hiệu quả và nhanh chóng.
- Biết cách phân tích mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch ban đầu.
- Xác định mục tiêu và hoạch định chính xác công việc.
o Nhận dạng được các ưu tiên làm cơ sở lập kế hoạch hoạt động và phân bổ các nguồn lực.
o Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện/hoạt động.

Đối tượng học viên

-  Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, tổ chức.
- Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các Phòng/Ban/ Bộ phận trong doanh nghiệp.
- Những người đi làm trong các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Nội dung chương trình

 

Phần 1: Lập kế hoạch và Quản lý theo mục tiêu - KPI
-
Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh
- Phương pháp phân bổ các nguồn lực

Phần 2: Các bước tiến hành triển khai MBO (Management By Object)
-
Quản lý theo mục tiêu - KPI: điểm mạnh & hạn chế
- Các phương pháp triển khai
- Thiết lập mục tiêu theo nguyên tắc S.M.A.R.T
    o Specific
    o Measurable
    o Achievable
    o Realistic
    o Time bound
- Thiết lập rõ giá trị bằng tháp năng suất
- Thực hiện mục tiêu
- Kiểm tra hiệu chỉnh
- Tổng kết và đánh giá

Phần 3: Các công cụ hỗ trợ
-
Hệ thống mục tiêu và tiêu chí đo lường mục tiêu (KPOs – Key Performance Objectives/ KPIs - Key Performance Indicators)
- Chỉ số kết quả cốt yếu (KRIs – Key Result Indicators)
- Chỉ số hiệu suất (PIs – Performance Indicators)
- Chỉ số hiệu suất cốt yếu (KPIs - Key Performance Indicators).
- Phương pháp 10/80/10
- Mô hình 12 bước xây dựng và áp dụng chỉ số hiệu suất cốt yếu.
-
Mô hình thẻ cân bằng điểm (BSC – Balanced Scorecard):
- Phát triển các mục tiêu cụ thể, đo lường và định lượng được cho từng phòng ban dựa trên mục tiêu chung của doanh nghiệp.
- Phát triển các mục tiêu đo lường định lượng cho từng cá nhân

 

(Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

 

Tài liệu học

 

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

 

Phương pháp giảng dạy

 

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

Thông tin khai giảng

 

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 467 086 / (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Thời gian học: 2 ngày/ 4 buổi.
Học phí: 2.500.000 / hv (bao gồm tea break, tài liệu, chứng nhận)
Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.
Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


Khách hàng của chúng tôi - Xem tại đây