LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

 

 

 

Giới thiệu chương trình

 

Lập kế hoạch sản xuất là công tác quan trọng giúp cho công tác chuẩn bị về vật lực, nhân lực để phục vụ sản xuất. Một kế hoạch Sản Xuất tốt là kết quả của sự tổng hoà và kết nối chặt chẽ với tất cả các số liệu từ các bộ phận có liên quan: nhân sự, kho hàng, bán hàng, marketing,... Do đó, việc thiết lập một hệ thống các mẫu biểu theo dõi, báo cáo có liên quan từ các bộ phận trong đơn vị là thực sự cần thiết.

Mục tiêu đào tạo

 

i. Trình bày được qui trình thực hiện kế hoạch điều độ sản xuất của công ty
ii. Thực hành, ứng dụng các công cụ tính toán điều độ sản xuất bố trí máy, tính toán nhu cầu vật tư , hoạch định công suất .
iii. Ứng dụng công cụ triển khai kế hoạch sản xuất.
iv. Nhận diện được các rủi ro, giải pháp khắc phục phòng ngừa rủi ro khi triển khai, giám sát sản xuất.

Đối tượng học viên

 

 i. Nhân viên sản xuất
ii. Trưởng nhóm lập kế hoạch sản xuất
iii. Nhân viên phụ trách kế hoạch công ty, xưởng, trong toàn hệ thống kế hoạch .
iv. Nhân viên quan tâm và chuẩn bị nhận trách nhiệm kế hoạch sản xuất..
v. Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Nội dung chương trình

 

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT & JUST IN TIME
Mục tiêu lập kế hoạch sản xuất
Lý do cần có kế hoạch sản xuất đúng và đủ
Xu hướng đặt hàng của khách hàng thị trường cạnh tranh trong tương lai
Những nguồn lực chính khi lập KHSX

PHẦN 2 : QUI TRÌNH -CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT
Giới thiệu qui trình lập KHSX từ đầu vào đến đầu ra.
Cơ sở lập kế hoạch sản xuất
Các thông tin phải có khi lập KHSX
Các định mức phải có khi lập KHSX

PHẦN 3: TÍNH TOÁN CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

3.1 SẮP XẾP ĐIỀU ĐỘ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Mô hình lập kế hoạch sản xuất : đẩy và kéo ( PUSH – PULL)
Các thông tin đầu vào nhận đơn hàng sản xuất
Hệ thống các đơn hàng thực hiện theo thời gian giao hàng .
Công cụ sắp xếp thứ tụ ưu tiên điều độ đơn hàng.
Phương pháp Heijunka
Phương pháp Johnson
Phương pháp Hungary

3.2 TÍNH TOÁN NGUÒN LỰC NGUYÊN VẬT LIỆU
Mục tiêu tính toán nguồn lực nguyên vật liệu
Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực NVL
Công cụ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu
Kết quả đầu ra tính toán nhu cầu nguyên vật liệu.
Tính toán lượng nhu cầu tồn kho NVL.

3.3 TÍNH TOÁN NGUỒN LỰC THIẾT BỊ
Mục tiêu tính toán nguồn lực thiét bị
Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực thiết bị
Công cụ tính toán hoạch định công suất năng suất định mức thiết bị.
Giải quyết thắt nút cổ chai thiết bị
Nguyên tắc bố trí máy sản xuất

3.4 TÍNH TOÁN NGUỒN NHÂN LỰC
Định mức năng suất lao động
Tính toán số lao động bố trí kế hoạch sản xuất .
Giải quyết thắt nút cổ chai con người.

3.5 CÔNG CỤ ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN TRIỂN KHAI THÔNG TIN KẾ HOẠCH
Sơ đồ PERT – Tính toán thời gian hoàn thành đơn hàng
Đường găng kế hoạch sản xuất
Biểu đồ Gantt

PHẦN 4: KỸ NĂNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Phương pháp truyền thông kế hoạch cho nhân viên.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế hoạch.
Mục tiêu giám sát kế hoạch
Các nôi dung khi giám sát kê hoạch sản xuất
Các rủi ro thường gặp và giải pháp xử lý khi triển khai KHSX

 

Tài liệu học: Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

 

Phương pháp giảng dạy

 

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

Thông tin khai giảng

 

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 467 086 / (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Thời gian học: 2 ngày/ 4 buổi.
Học phí: 2.500.000 / hv (bao gồm tea break, tài liệu, chứng nhận)
Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


Khách hàng của chúng tôi - Xem tại đây